Skupina MLAJŠI OSNOVNOŠOLCI

Od 6. do 9. let

Vaje potekajo enkrat tedensko, od 17.00 do 18:30. Sreda.

Otroci se preko igre in gledaliških vaj spoznajo z odrom, s soigralci z vlogami in besedilom. Preko pripovedovanja in z domišljijskimi zgodbami se počasi začenjajo otapljati v gledališko igro, v razumevanje vlog, soigralcev. S takim pristopom, ki gradi hkrati na posamezniku in skupini, otroci pridobivajo na samozavesti, naučijo se premagovati tremo in sram pred javnim nastopanjem, urijo spomin ter se podzavestno učijo tvoriti jasne, hitre in učinkovite misli, ki jih sčasoma pričnejo oblikovati v povedi,slike in dramske replike.

Skupina se javno predstavi na dveh produkcijah. Prva javna predstavitev je krajša javna improvizacija, ki se navadno zgodi v dnevih ali v drugi polovici januarja ali prvi polovici februarja. Druga javna predstavitev je gledališka predstava, ki premiero doživi v drugi polovici junija.